Tin tức nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến
THỜI TIẾT & TỈ GIÁ
Bản đồ

Văn Bản Pháp Luật

NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2021/NĐ-CP VỀ QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, tại  Điều 83 quy định về các lĩnh vực hoạt động mà Tổ chức yêu cầu phải có "CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG"

Đối Tác

Scroll