Tin tức nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến
THỜI TIẾT & TỈ GIÁ
Bản đồ

Văn Bản Pháp Luật

Luật Đầu tư 2020

Quốc hội thông qua Luật đầu tư năm 2020

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật đầu tư số 61/2020/QH14.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Đối Tác

Scroll